Renovering av balkonger

ElaProof är den förmånligaste och snabbaste renoverinsmetoden för balkonggolv

Den förtillverkade och efter golvets form skurna, böjliga, slitstarka och väderbeständiga ytskivan sammanfogas med golvytan på ett sätt som slätar ut sprickor, och som behåller sin elasticitet och bildar en vattentät struktur med fästnings- och tätningsmassan.

Fördelar
+ sandblästring eller den täckning som den kräver behövs inte – en lättare rengöring är tillräcklig
+ rostig betongarmering behöver inte tas bort – ElaProof-massan förhindrar korrosion genom att skapa förhållanden under vilka det är omöjligt att rostning sker
+ balkonggolvet behöver inte torkas, eftersom ElaProof kan bestrykas på fuktiga ytor
+ balkongen är ur bruk endast ett par dagar, då antalet arbetsfaser är få
+ arbetsfaserna är få och bestrykningen sker snabbt, vilket innebär stora kostnadsbesparingar
+ intäckning som stör boendetrivseln behövs inte

Resultat
• den slitstarka antihalkmönstrade lösningen håller i flera decennier
• den eleganta lösningen lämpar sig för inredning av balkonger
• lätt att hålla ren

Renoveringsmetoden för balkonggolv

Parvekelattian korjauksen periaatekuva

  • Balkonggolv före behandling.
    Balkonggolv före behandling

ElaProof-renoveringsmetod för balkonger är patentbelagd!