Takrenoveringar

När det gäller takrenoveringar är ElaProof ett genombrott

Den hållbara och vattentäta ElaProof-ytbeläggningen lämpar sig utmärkt som långlivad skyddande ytbeläggning för tak. Med ElaProof är det enkelt och förmånligt att förlänga livslängden för plåt-, filt- och minerit/vartti-tak med flera decennier. ElaProof fäster även på fuktiga ytor.

Den elastiska ytbeläggningen ElaProof erbjuder en lösning för de mest krävande vatten- och fuktisoleringsproblem samt för hejdande av söndervittring och korrosion av konstruktioner. ElaProofs egenskaper är i sin bästa form en skyddande ytbeläggning mot väderleksväxlingar och mot UV-strålning. Produkten har utvecklats för att vara beständig i Finlands extrema förhållanden. ElaProof-behandlingen är inget hett arbete (såsom bituminering) och ytbeläggningen innehåller inga hälsofarliga ämnen.

 

  • Plåttak före behandling.
    Plåttak före behandling

 

Lämpar sig för de flesta byggnadsytor

Typiska användningsområden för den nya ytbeläggningen är bl.a. förebyggande av söndervittring, ytbeläggning och lappning av tak och konstruktioner, vattentätning av socklar och gårdar, vattentätning av fuktiga utrymmen, tätning av genomförningar, betongbassänger, ledning av vattenflöden i marken och att förhindra korrosionsangrepp. Den lämpar sig även för porösa ytor och med den kan man sammanfoga olika fasta material med varandra, såsom trä och betong.

Det är enkelt att stryka på ytbeläggningen

Det är enkelt att använda ElaProof-ytbeläggning. Det viktigaste är att ytan som ska behandlas rengörs omsorgsfullt. Enkomponentsprodukten är genast användningsklar som sådan. Produkten håller i vanlig rumstemperatur och den innehåller inga ämnen som är farliga för människan eller naturen, och inte heller ämnen som kräver särskild skyddsutrustning. Till och med verktygen kan efter arbetet tvättas med vanligt vatten.

Elaproof H kan enkelt bestrykas med pensel eller spackelspade på den önskade ytan. Ytbeläggningen ElaProof S, som sprutas, kan effektivt bestrykas på stora ytor. Sprutmassan förutsätter användning av högtrycksspruta, vilken är främst avsedd för professionell användning. Vid behov ordnar vi utbildning i användningen av sprutmassa. Från oss kan man också fråga efter en entreprenör.

Tvätt av minerit/vartti-tak kräver arbetstillstånd för asbest

Minerit- eller Vartti-tak är tillverkat av fibercement som oftast innehåller asbest. Minerittak lades på 70–80-talet dvs. största delen av de taken behöver nu ses om. Fastän takmaterialet innehåller asbest, som är cancerframkallande, är det inte farligt för de boende. Asbest är hälsofarligt när det frigörs från materialet till inandningsluften i samband med rivning eller tvättning och kommer på så sätt in i människans kropp. Ett minerittak i gott skick behöver inte rivas på grund av att det innehåller asbest, utan det kan tvättas och ytbeläggas så att det blir snyggt och funktionellt.

I början av år 2016 ändrades lagstiftningen om hanteringen av asbest och den ställer krav även på asbestarbeten som utförs utomhus, och till dessa arbeten hör också tvätt av minerittak. Med asbestrivningsarbeten avses rivning och borttagning av konstruktioner och tekniska system innehållande asbest, skydd av konstruktioner innehållande asbest, städning av rivningsobjekt eller annat arbete som direkt hänför sig till rivning eller borttagning av konstruktioner, där man kan exponeras för asbestdamm. Med asbestrivningsarbeten jämställs även underhålls- eller servicearbeten av konstruktioner och anläggningar som avger asbestdamm. Därmed behövs tillstånd i omfattande utsträckning för diverse asbestarbeten.

Tvätt av takytbeläggningar som innehåller asbest kräver rivningstillstånd för asbest, när man använder ett tvättningstryck över 50 bar. Många trycktvättare för hemmabruk överskrider 100 bars tvättryck. Trycktvättare för professionellt bruk har tvättryck upp till 400 bar. Enbart med tillräckligt vattentryck kan man tvätta ett minerit/Vartti-tak tillräckligt rent för att vidhäftningen för en ny ytbeläggning kan vara möjlig.

Fråga mer! Våra professionella samarbetspartners för tvätt av asbest och asbestrivningsarbete utför arbetena lagenligt på ett tryggt sätt.

Du kommer väl ihåg arbetssäkerheten när du arbetar självständigt!