ElaProof – ytbeläggningen är överlägsen vid användning!

Finländska ElaProof erbjuder många överlägsna lösningar för användaren!

Testad under krävande väderförhållanden i Finland!

ELAPROOF ÄR ENKEL OCH SNABB ATT ANVÄNDA

 • ElaProof är genast användningsklar!
 • Ingen blandning av komponenter behövs, enkel att använda
 • Sparar tid och underlättar arbetet

TRYGG FÖR ANVÄNDARE OCH MILJÖ

 • ElaProof har testats i bl.a. Kiwas och Rises forskningsinstitut
 • Undersökningarna har visat att ElaProof är mycket kemikaliebeständig, UV-beständig och gastät
 • ElaProof innehåller inga farliga ångor eller farliga ämnen för huden

ARBETA I DIN EGEN TAKT, DU KAN OCKSÅ FIXA ARBETSFEL UTAN BRÅDSKA

 • Härdningen av isoleringsmassan bestämmer inte arbetstakten
 • Snabbtorkande, men ger tillräckligt med tid för att slutföra arbetsfasen
 • Enkelt att reparera, också eventuella arbetsfel är enkla att reparera och renovera

HÅLLS ANVÄNDNINGSKLAR I ETT SLUTET KÄRL

 • Ingen begränsad arbetstid
 • Enkomponentsmaterialet hålls oförändrat i ett slutet kärl
 • Kvarvarande ElaProof är genast användningsklar för nästa behandlingsgång

ELAPROOF ÄR MÅNGSIDIG OCH HÅLLBAR

 • Tack vare den goda vidhäftningsförmågan lämpar sig ElaProof för de flesta underlag, såsom betong, metall och trä
 • Den lämpar sig för många användningsändamål, såsom ytbeläggning av tak, tätning av genomförningar och för skydd av socklar
 • Det är enkelt och förmånligt att förlänga byggnaders och konstruktioners livslängd med tiotals år

ElaProof ytbeläggningen är överlägsen vid användning!

OBEKVÄM SKYDDSUTRUSTNING BEHÖVS INTE

 • Behandlingen med ElaProof kräver ingen särskild skyddsutrustning
 • ElaProof är säker att transportera: den varken antänds eller flammar upp

VERKTYGEN KAN ANVÄNDAS PÅ NYTT

 • Verktygen kan tvättas med vatten efter användning
 • De är åter användningsklara för nästa behandlingsgång