ElaProof H-handmassans bruksanvisning

ElaProof H BRUKSANVISNING

FÖRBEREDELSER

 • Ytan ska rengöras grundligt från smuts, sand, damm, vatten, fett samt tidigare färg-, ytbeläggnings- och rostskikt.
 • En trycktvätt och/eller borste kan användas för rengöringen. OBS! Rengöring av material som innehåller asbest maj kräver asbestlov.
 • Grundning (priming) med ElaProof Primer vid behov. Grundning rekommenderas på porösa ytor såsom betong.
 • Använd vid behov skyddskläder under förberedelserna. Vid applicering av ElaProof behövs ingen särskild skyddsutrustning men t.ex. skyddsglasögon rekommenderas.

LAPPNING AV HÅL, SPRICKOR OCH FOGAR

 • Små hål och sprickor kräver inga specialåtgärder utan de kan tvärbindas med ElaProof-massa.
 • Större hål och fogar (större än 2 mm, djupare än 5 mm) rekommenderas att man lappar med hjälp av ElaProof buckram. Applicera ElaProof runt området som ska lappas. Tryck ned buckram i den våta massan. Säkerställ med hjälp av en spatel att korden inte är skrynklig och att buckram fäster ordentligt i massan. Applicera ännu ett lager av ElaProof.

APPLICERING

 • ElaProofs användningstemperatur är över +10 °C.
 • Applicering av ElaProof H-handmassa sker enkelt med vanliga verktyg såsom spatel, pensel eller en korthårig rulle.
 • Åtgången av ytbeläggningsmassan beror på ytans jämnhet och porositet. För en slät yta behövs vanligtvis 1,0 l/m² ytbeläggningsmassa och för väldigt grov betongyta 1,8 l/m². Ett tillräckligt tjockt skikt säkerställer ytbeläggningens hållbarhet.
 • ElaProof H kan appliceras i ett eller flera skikt. Ytbeläggningen kan även strykas ut på fuktig yta.

TORKNING

 • Torkning av ElaProof H-ytbeläggningsmassa innebär avdunstning av vatten.
 • Skiktets tjocklek, grundens absorptionsförmåga och omgivningens temperatur, daggpunkt och relativa luftfuktighet inverkar på torkningstiden.
 • Torkningstid
  • Beröringstorr (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m²) 3 – 4 timmar
  • Beröringstorr (+6°C, 25% RH, 1,5 l/m²) 40 timmar
  • Fullständigt torr (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m²) 1 dygn
  • Fullständiga mekaniska egenskaper (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m²) 3 veckor
 • OBS! Förändring i temperatur eller relativ fuktighet påverkar torkningstiden märkbart. I låg temperatur och hög fuktighet torkningstiden kan vara flera dygn varvid torkande ytbeläggning skall skyddas mot regn och frost.

RENGÖRING AV VERKTYG OCH AVFALLSHANTERING

 • Rengör genast verktyg och omgivande ytor med vatten. Torkad massa kan avlägsnas mekaniskt eller med organiska lösningsmedel (t.ex. xylen).
 • Förpackningen kan kasseras som energiavfall. Förpackningen och intorkad ElaProof kan kasseras som vanligt blandavfall.

OBSERVERA

 • Förvara ElaProof H-handmassa i +10 °C … +40 °C. Produkten får inte frysa. Bör skyddas mot direkt solljus.
 • ElaProof H kan förvaras oöppnad i minst 12 månader vid korrekt förvaring. Förslut en öppnad burk omsorgsfullt för att bevara hållbarheten.
 • ElaProof H kan målas över med de vanligaste vattenburna, elastiska och diffusionsöppna färgerna. ElaProofs och färgens kompabilitet ska testas.
 • Fråga mer om våra testade färger av vår tekniska support: Tlf. +358 20 790 2710 eller info@buildcare.fi
 • ElaProof H finns med i Nordisk Miljömärknings byggproduktdatabas och kan användas i Svanenmärkta byggnader.

LADDA NER ElaProof H Produktkort