ElaProof S sprutmassans bruksanvisning

ElaProof S BRUKSANVISNING

FÖRBEREDELSEARBETET FÖRE SPRUTNING

 • Ytan ska rengöras grundligt från smuts, sand, damm, vatten, fett samt tidigare färg-, ytbeläggnings- och rostskikt.
 • En trycktvätt och/eller borste kan användas för rengöringen. OBS! Rengöring av material som innehåller asbest kräver asbestlov.
 • För reparation av större sprickor i elementfogar rekommenderar vi behandling med ElaProof H-handmassa: 1) bottenbestrykning med ElaProof H-handmassa, 2) valsning av förstärkningsduken på den färska massan och 3) ytbestrykning med ElaProof H
 • Grundning med ElaProof Primer vid behov. Grundning rekommenderas för porösa material som nya eller gamla betongytor, minerit, gipsade ytor och gips. Behandlingen förbättrar vidhäftningen av ElaProof till underlaget och förhindrar bildandet av luftbubblor. Ytluftbubblor är ofta ett tecken på otillräcklig använd av ElaProof Primer. ElaProof Primer är lämplig för inomhus- och utomhusbruk.

BYGGARBETSPLATS SKYDD FÖR HANTERING

 • Vi rekommenderar att du tillhandahåller nödvändigt stänkskydd på konstruktioner och på lös egendom i närheten av byggnaden. ElaProof (S och H) är en vattenbaserad beläggning som inte utgör några hälsorisker, men att rensa upp eventuella spill är besvärande.
 • Innan du startar jobbet bör du kontrollera vädret, vinden och väderprognosen.
 • Den färdiga ElaProof-beläggningen måste skyddas från frost och regn tills filmen är torr. ElaProof S är beröringstorr cirka 5-7 timmar efter appliceringen (+20°C, RH 45 %, 1,5 l/m²).

PREPARAT FÖR SPRUTNING

 • Placera sprayutrustningen på byggplatsen där den kan rengöras med en högtryckstvätt efter sprutning.
 • Blanda ElaProof S noggrant med t.ex. en visp fäst vid en borrmaskin. Om massan är mycket stel och inte blandas, kan små mängder vatten (upp till 1 volymprocent) tillsättas gradvis. Massan bör omröras i hela fatet och vara tillräckligt flytande för högtryckssprutan.

PROTOKOLL OM SITE

 • Under installationen måste uppsätta ett protokoll för installationen. Tillverkaren kan inte verifiera och ansvara för materialets funktionalitet om dess installationsförhållanden och installationsmetod inte är korrekt dokumenterad.

SPRUTNING

 • ElaProofs användningstemperatur är över +10 °C.
 • Fyll vattenstången och sätt in sprutans sugslang först i vattenstången. Använd tryck på sprutan och injicera först vatten genom pumpen utan sprutmunstycket. Flytta sugslangen till ElaProof fatet och anslut sprutmunstycket. Fortsätt att spraya tills vattnet har tappats av och ElaProof massa släpps ut jämnt från sprutmunstycket. Därefter börjar du spruta på ytan som ska behandlas.
 • ElaProof S sprayas på den rengjorda ytan med en högtrycksspray. Ytan som ska behandlas kan vara fuktig eller torr.
 • Vid paus under sprutning rekommenderas att lägga sprutpistolen i vatten för att förhindra torkning och igensättning.

RENGÖRNING AV SPRUT

 • I slutet av sprutning överförs sprutans sugslang till vattenstrålarna och vatten sprutas från sprutpistolen tills färgen inte längre färgas med ElaProof-beläggning. Sprutmunstycket och pistolen samt sprutans sugslang och filter rengörs sedan från utsidan. Du kan använda Pineline-tvättmedel blandat med vatten för tvätt.

OBSERVERA

 • Förvara ElaProof S-sprutmassan i +10 °C … +40 °C. Produkten får inte frysa. Bör skyddas mot direkt solljus.
 • ElaProof S-ytbeläggning kan inte användas i temperaturer under +10 °C, begränsningen gäller även yttemperaturen. Detta beror på att torkningen av ElaProof S innebär avdunstning av vatten och tillräcklig avdunstning kan inte garanteras i lägre temperaturer än +10 °C.
 • ElaProof S kan målas över med de vanligaste vattenburna, elastiska och diffusionsöppna färgerna. ElaProofs och färgens kompabilitet ska testas.
 • Fråga mer om våra testade färger av vår tekniska support: Tlf. +358 20 790 2710 eller info@buildcare.fi
 • ElaProof S finns med i Nordisk Miljömärknings byggproduktdatabas och kan användas i Svanenmärkta byggnader.

LADDA NER ElaProof S Produktkort