ElaProofs CE-märkning

ElaProofs prestandadeklaration EN 1504-2 för CE-märkningen

Eurofins Expert Services Oy, nr. 0809, utfört produkttypstestning för produktegenskaper, rapportnummer EUFI29-20002140-T1 och brandklassprovning, rapportnummer VTT-S-05022-17. ElaProof och ElaProof Indoor uppfyller kraven i den harmoniserade standarden EN 1504-2: 2005.

ElaProof DOP EN 1504-2

ElaProof Indoor DOP EN 1504-2

ElaProofs prestandadeklaration EN 13813 för CE-märkningen

ElaProof har klarat testerna som den internationella CE-märkningen förutsätter. Testerna utfördes i enlighet med den harmoniserade EU-standarden EN 13813 (Test report P 10776-E / 28.4.2017) av Kiwa GmbH som är ett av Tysklands ledande forskningsinstitut för polymerprodukter.

Prestandadeklaration EN 13813 (DOP) för ElaProof