ElaProof H – skyddande elastisk ytbeläggningsmassa för utomhusbruk

ElaProof H är enkomponents elastomer, färdig att använda. Det passar för de flesta ytor i yttre strukturer. ElaProof ger ett hållbart och vattentätt skyddsskikt för de flesta byggnadsmaterial, såsom plåt-, bitumen-, tegel- och mineraltak, betong, trä och lätta grusblock.

Fördelar med ElaProof H:

 • En lätthanterlig, användningsklar enkomponentsprodukt.
 • Bevarar sin elasticitet och spricker till exempel inte på grund av värmeutvidgning eller rörliga konstruktioner
 • ElaProof-ytbeläggningen har ett utmärkt skydd mot UV-strålning
 • Finsk produkt som klarar av de mest krävande förhållandena
 • Kan även enkelt och säkert användas för att täta takfogar och lappa hål
 • ElaProof är trygg för användaren och miljön, kräver ingen särskild skyddsutrustning vid hantering.
 • Utmärkt vidhäftning på de flesta byggnadsmaterial och ytor
 • ElaProof är den mest mångsidiga skyddande elastiska beläggningen och tätningsmedlet på marknaden

ElaProof H lämpar sig för: 

 • Förlängning av takets livslängd
 • Tätning av genomföringar
 • Skydd av socklar
 • Luft- och radontätning
 • Vattenisolering
 • Lagning av läckage
 • Lappning och tvärbindning av hål och sprickor
 • Förhindrande av korrosion och rostning och korrigering av rostskador

Förpackningar och färger

 • 5 och 15 l
 • Svart • Röd • Grå • RR11 • RR32

 

Bestrykning av ElaProof H-handmassa – se närmare anvisningar -> Se bruksanvisningar för handmassan på sidan!

Ladda ner ElaProof broschyr

ElaProof DOP EN 1504-2

Tekniska data

 • Egenskaper (Ohärdad produkt)
 • Bindemedel: vattenbaserad dispersionspolymer
 • Färger: svart, grå och röd – kan målas over*
 • Torrsubstanshalt: 63 ± 1 % | ISO 3251:2008
 • Surhet (pH): 7-8
 • Densitet: 1,12 ± 0,3 g/ml | ISO 2811-1:2016
 • Eldfänghet: icke antändningsbar, flammar inte upp
 • Lägsta filmbindningstemperatur (MFFT): < 0°C
 • Användningstemperatur: över +10°C
 • Torkningstid
  • Beröringstorr (+20°C, 45% RH, 1,5 l/m2): 3 – 4 timmar
  • Beröringstorr (+6°C, 25% RH, 1,5 l/m2): 40 timmar
  • Fullständigt torr (+20°C, 45% RH, 1,5 l/m2): 1 dygn
  • Fullständiga mekaniska egenskaper (+20°C, 45% RH, 1,5 l/m2): 3 veckor
 • Förvaringstid: 12 månader (tillverkningsdatum märkt på förpackningen)
 • Förvaring: Produkten får inte frysa. Skyddas mot direkt solljus.

*Kan övermålas med de flesta vattenbaserade, diffusionsöppna och elastiska färger.