ElaProof H – för utomhusbruk

ElaProof H – den lättaste att använda skyddsbeläggningen för utomhusbruk

ElaProof H är en färdig att använda enkomponents handapplicerad elastomer som lämpar sig för de flesta ytor i exteriöra strukturer. Det ger ett långvarigt och vattentätt skyddsskikt för de flesta byggmaterial, såsom plåt- och bitumentak, trä, betong och lätta grusblock. Applikationerna för ElaProof H är t.ex. takläggning, lappning och renovering samt skydd av socklar och yttre konstruktioner. Den är också idealisk för rehabilitering av regnvattensystem och tätning av genomföringar och fogar. ElaProof H finns med i Nordisk Miljömärknings byggproduktdatabas och kan användas i Svanenmärkta byggnader.

10 goda skäl att försegla, foga och belägga med ElaProof H!

+ Kostnadseffektiv enkomponentsprodukt
+ Elastisk beläggning och tätningsmedel för de flesta byggmaterial
+ Marknadens bästa sprickans tvärbindningsförmåga – över 10 mm!
+ Beständig mot vatten och frost – produkten kan appliceras även på våta underlag
+ Snabb och enkel installation med traditionella handverktyg
+ Finsk produkt – produktsupport och utbildning i närheten
+ Utmärkt vidhäftning till nästan alla byggmaterial
+ CE-märkning: EN 1504-2 och EN 13813
+ Produkten är isocyanat- och lösningsmedelsfri och har neutralt pH – ingen speciell skyddsutrustning krävs för att hantera produkten
+ Den mest mångsidiga skyddande elastiska beläggningen och tätningsmedlet på marknaden

ElaProof H lämpar sig för: 

• Förlängning av takets livslängd • Tätning av genomföringar • Skydd av socklar • Luft- och radontätning • Vattenisolering

• Lagning av läckage • Lappning och tvärbindning av hål och sprickor • Förhindrande av korrosion och rostning och korrigering av rostskador


Ladda ner:

ElaProof H Produktkort

• ElaProof Broschyr 2022

BTR System broschyr

• ElaProof DOP EN 1504-2


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

EGENSKAPER (VÅT PRODUKT) • STANDARD

 • Bindemedel: vatenbaserad dispersionspolymer
 • Färger: svart, grå, röd, RR11, RR23 och RR32 – kan målas over*)
 • Produkten är CE-märkt som byggprodukt i enlighet med EN 13813 och EN 1504-2 harmoniserade produktstandarder
 • Torrsubstanshalt: 63 ± 1 % • ISO 3251:2008
 • Surhet (pH): 7-8
 • Densitet: 1,12 ± 0,3 g/ml • ISO 2811-1:2016
 • Eldfänghet: icke antändningsbar, flammar inte upp
 • Lägsta filmbindningstemperatur (MFFT): < 0°C
 • Användningstemperatur: över +10°C
 • Torkningstid  
  • Beröringstorr (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m2) 3 – 4 timmar
  • Beröringstorr (+6°C, 25% RH, 1,5 l/m2) 40 timmar
  • Fullständigt torr (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m2) 1 dygn
  • Fullständiga mekaniska egenskaper (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m2) 3 veckor
 • Förvaringstid: 12 monader (tillverkningsdatum märkt på förpackningen)
 • Förvaring: Produkten får inte frysa. Skyddas mot direkt solljus.

*) Kan övermålas med de flesta vatternbaserade, diffusionsöppna och elastiska färger.

EGENSKAPER (YTBELÄGGNING) • STANDARD

 • Brandklass: C-s1,d0 och BROOF (t2) • EN 13501-1 och -5
 • Vidhäftningshållfasthet, utan primer: 1 – 4 N/mm2 • EN 1542:1999
 • Draghållfasthet: 2,3 N/mm² • ISO 527-1:1993
 • Brottförlängning: 810 % • ISO 527-2 tillämpas
 • Rivhållfasthet: 9,3 ± 1,3 MPa/m² • ISO 527-1:1993
 • Shore A hårdhet: 54 ± 4 • EN 868:2003
 • Slitstyrka: <3000 mg • EN ISO 5470-1 (Taberslitagetest)
 • Slagtålighet: klass I • EN ISO 6272-1
 • Sprickans tvärbindningsgörmäga   
  • 10,3 mm (+22°C, 50 % RH, tjocklek 0,6 mm) • EN 1062-7, metod A tillämpas, klass A5
  • godkänd (-20°C, tjocklek 0,6 mm) • EN 1062-7, metod A tillämpas, klass A4
 • Vattenångans genomtränglighetskoefficient: 18 g / m² / dygn • EN 12572
 • Genomtränglighet för vattenånga: δ, kg/(m·s·Pa) 9,63·10-13 • EN 12572
 • Diffusionsmotstånd, Sd-värde: 2,02 • EN 12572
 • Vattentäthet (+20°C, 14 dygn, 100 mm vattenpelare): tät • EN 1928
 • Vattentäthet efter alkalisk stress
  • (+70oC, 168 dygn: 50 mm mättad Ca(OH)2 lösning): tät • EN 1928
 • Strukturtäthet
  • Vattentätt golvavlopp och genomträngningar: (Vieser-golvbrunn, vattentryckstest 24 timmar ca. 700 Pa -> +60°C/+15°C, 1500 x -> vattentryckstest 24 timmar ca. 700 Pa): tät • EN 1253-2
 • Temperaturbeständighet      
  • Långvarig: -30°C … +150°C
  • Kortvarig: högst +190°C
 • Väderbeständighet (UV, temperatur- och fuktbeständighet): utmärkt
 • Kemisk beständighet
  • Utmärkt alkaliebeständighet
  • God beständighet mot oorganiska syror;
  • Begränsad beständighet mot organiska syror och lösningsmedel
 • Elektrisk ledningsförmåga: leder inte elektricitet

Renovering av socklar med ElaProof!

(video med engelska undertexter)

Besök gärna vår YouTube-kanal för fler videor!


Förpackningar och färger

 • 5 l och 15 l
 • Svart • Röd • Grå • RR11 • RR23 • RR32

Se bruksanvisningar för ElaProof H-handmassan!

Visste du att ElaProof är helt isocyanatfritt!

Råvaror som innehåller isocyanater används i stor utsträckning inom industrin. Exponering för respiratoriska isocyanater kan förekomma vid hantering av dessa råvaror och vid tillverkning eller bearbetning av polyuretanprodukter och andra kvävehaltiga plaster och hartser. Isocyanater är en huvudgrupp av föreningar som orsakar arbetsrelaterad astma.