ElaProof S – sprutbar elatomer för proffs

ElaProof S – professionell sprutbar elastomer för inom- och utomhusbruk

När du reparerar en gammal eller bygger en ny erbjuder den finska isocyanatfria ElaProof S spraymassan den perfekta lösningen för dina fastighetsbehov. Det är en kostnadseffektiv, hållbar och långvarig enkomponents spraybar elastomer för professionell användning. Produkten är idealisk för vatten- och fuktisolering samt tätning i byggnader och konstruktioner. ElaProof S passar utmärkt för fuktiga utrymmen, tak, socklar,innergårdar, bassänger, lättbetongblocks- och gipsskiveytor, genomföringar och fogar, sågtorkar och utomhuskonstruktioner. ElaProof S finns med i Nordisk Miljömärknings byggproduktdatabas och kan användas i Svanenmärkta byggnader.

ElaProof S är ett beställningsprodukt! Leveranstid ca. 2 veckor eller efter överenskommelse. Färger: svart, röd, grå, RR11, RR23 och RR32.

10 goda skäl att välja ElaProof S för ditt nästa projekt!

+ Ekonomisk enkomponentsprodukt
+ Andningsskydd – ångöppen och stilla vatten- och lufttät
+ Marknadens bästa sprickans tvärbindningsförmåga – över 10 mm!
+ Beständig mot vatten och frost, produkten kan även appliceras på våta ytor
+ Snabb och enkel installation med högtryckssprututrustning
+ Den belagda ytan har inga fogar – kan sprayas på ytor i alla riktningar
+ Utmärkt vidhäftning till nästan alla byggmaterial
+ CE-märkning: EN 1504-2 och EN 13813
+ Isocyanat- och lösningsmedelsfritt – säkert för installatören och miljön
+ Den mest mångsidiga elastiska skyddsbeläggningen och tätningsmassan på marknaden

ElaProof S lämpar sig för:

• Förlängning av takets livslängd • Skydd av sågtorkar • Skydd av socklar • Luft- och radontätning • Vattenisolering

• Lappning av läckage • Lappning och tvärbindning av hål och sprickor • Förhindrande av korrosion och rostning och korrigering av rostskador


Ladda ner:

ElaProof S Produktkort

• ElaProof Broschyr 2022

• ElaProof DOP EN 1504-2


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

EGENSKAPER (VÅT PRODUKT) • STANDARD

 • Bindemedel: vatenbaserad dispersionspolymer
 • Färger: svart, grå, röd, RR11, RR23 och RR32 – kan målas over*)
 • Produkten är CE-märkt som byggprodukt i enlighet med EN 13813 och EN 1504-2 harmoniserade produktstandarder
 • Torrsubstanshalt: 63 ± 1 % • ISO 3251:2008
 • Surhet (pH): 7-8
 • Densitet: 1,12 ± 0,3 g/ml • ISO 2811-1:2016
 • Eldfänghet: icke antändningsbar, flammar inte upp
 • Lägsta filmbindningstemperatur (MFFT): < 0°C
 • Användningstemperatur: över +10°C
 • Torkningstid   
  • Beröringstorr (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m2) 3 – 4 timmar
  • Beröringstorr (+6°C, 25% RH, 1,5 l/m2) 40 timmar
  • Fullständigt torr (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m2) 1 dygn
  • Fullständiga mekaniska egenskaper (+20°C, 50% RH, 1,5 l/m2) 3 veckor
 • Förvaringstid: 12 monader (tillverkningsdatum märkt på förpackningen)
 • Förvaring: Produkten får inte frysa. Skyddas mot direkt solljus.

*) Kan övermålas med de flesta vatternbaserade, diffusionsöppna och elastiska färger.

EGENSKAPER (YTBELÄGGNING) • STANDARD

 • Brandklass: C-s1,d0 och BROOF (t2) • EN 13501-1 och -5
 • Vidhäftningshållfasthet, utan primer: 1 – 4 N/mm2 • EN 1542:1999
 • Draghållfasthet: 2,3 N/mm² • ISO 527-1:1993
 • Brottförlängning: 810 % • ISO 527-2 tillämpas
 • Rivhållfasthet: 9,3 ± 1,3 MPa/m² • ISO 527-1:1993
 • Shore A hårdhet: 54 ± 4 • EN 868:2003
 • Slitstyrka: <3000 mg • EN ISO 5470-1 (Taberslitagetest)
 • Slagtålighet: klass I • EN ISO 6272-1
 • Sprickans tvärbindningsgörmäga   
  • 10,3 mm (+22°C, 50 % RH, tjocklek 0,6 mm) • EN 1062-7, metod A tillämpas, klass A5
  • godkänd (-20°C, tjocklek 0,6 mm) • EN 1062-7, metod A tillämpas, klass A4
 • Vattenångans genomtränglighetskoefficient: 18 g / m² / dygn • EN 12572
 • Genomtränglighet för vattenånga: δ, kg/(m·s·Pa) 9,63·10-13 • EN 12572
 • Diffusionsmotstånd, Sd-värde: 2,02 • EN 12572
 • Vattentäthet (+20°C, 14 dygn, 100 mm vattenpelare): tät • EN 1928
 • Temperaturbeständighet
  • Långvarig: -30°C … +150°C
  • Kortvarig: högst +190°C
 • Väderbeständighet (UV, temperatur- och fuktbeständighet): utmärkt
 • Kemisk beständighet
  • Utmärkt alkaliebeständighet
  • God beständighet mot oorganiska syror;
  • Begränsad beständighet mot organiska syror och lösningsmedel
 • Elektrisk ledningsförmåga: leder inte elektricitet

 


Se ElaProof S sprutmassans bruksanvisning

Behöver du en entreprenör?

Entreprenörer som har fått utbildning i användningen av ElaProof-produkterna, betjänar med stark yrkeskompetens.

Se vår lista över entreprenörer och fråga mer.

Visste du att ElaProof är helt isocyanatfritt!

Råvaror som innehåller isocyanater används i stor utsträckning inom industrin. Exponering för respiratoriska isocyanater kan förekomma vid hantering av dessa råvaror och vid tillverkning eller bearbetning av polyuretanprodukter och andra kvävehaltiga plaster och hartser. Isocyanater är en huvudgrupp av föreningar som orsakar arbetsrelaterad astma.